Luftpistol
Att skjuta luftpistol kan vara bra träning för annat skytte. Luftpistol är också en skyttegren i
sig med egna utmaningar. Nedan finns en kort beskrivning av skytte med luftpistol och hur vi
gör i klubben.
Luftpistol som vi bedriver den i vår serieskjutning är precisionsskytte på 10 meters avstånd.
Tavlans yttre ring (ettan) har 15,5 cm diameter, tians diameter är 11,5 mm. Alla kaliber 4.5
mm (.177″) komprimerad luft eller gaspistol får användas. Banorna vi skjuter på är utrustade
med elektromekaniska taveltransportörer, så ingen kikare behövs. Hörselkåpor är inget måste
men kan vara bra för att lättare kunna koncentrera sig.

Skjutteknik
Skjuttekniken för luftpistoler är i stort sätt densamma som för rekylerande pistoler. Man
måste hålla stilla, rikta noga och krama av skottet. Tekniken i skytte går ut på att försöka hålla
pistolen så stilla som man kan inom riktområdet. I riktområdet koncentrerar man sig på att
kornet ligger rätt i siktskåran och ökar trycket på avtryckaren. Det skall vara en omedveten
avfyring. Därför gäller det att ej öka trycket på avtryckaren för fort och hårt. Om man gör det
sker avfyringen, som skyttar kallar det, med ett ”ryck”. Vilket innebär att skottet träffar långt
från 10:an. Avfyringen måste ske omedvetet. Skall komma som en överraskning. Tänk på det
som att det är ögat som skall avfyra när ställningen är stabil och siktbilden är perfekt.
Fungerar det ej första gången så får man börja om från början: djupandning, koncentration,
stillhet, tryckökning och skott.
Eftersom luftpistoler ej rekylerar på samma sätt som krutladdade pistoler och tiden för kulans
passage genom loppet är längre, måste man vara mycket noga med att bibehålla riktningen till
dess kulan med säkerhet lämnat loppet (1-2 sek efterriktning). Rubbar man pistolen samtidigt
som skottet går, finns det alltid risk att kulan ej hunnit lämna loppet. Vid all skjutning skall
man spara på krafterna och ej nöta musklerna i onödan. Att stå och hänga med pistolen i
handen är olämpligt. Man lägger den på skjutbordet.

Tävling
Luftpistol är både nationell och sportskytte (internationell) gren. Vid tävling gäller
Sportskytteförbundets Reglemente. En tävling med luftpistol består av 40 skott plus provskott
under en tid av 1 timme och 15 minuter för damer, juniorer och veteraner äldre. Herrar och
herrjuniorer skjuter 60 skott plus provskott (obegränsat antal) under en tid av 1 timme och 45
minuter. Vid serieskjutning brukar vi skjuta 40 skott. Provskott (obegränsat antal) avlossas
innan tävlingen/serien påbörjas. Detta för att kunna kontrollera bl a pistolens
skottställning. Efter det att första tävlingsskottet avlossats får ej ytterligare provskott avlossas.