Ansökan till medlemskap

Fyll i denna ansökan ifall du är intresserad av medlemsskap i vår förening.

Ansökan kräver befintligt pistolskyttekort. Om du saknar pistolskyttekort så sök till Nybörjarkurs istället.

Vid ansökan ska referensperson anges till en för klubben känd person. Uppgifterna i blanketten kan registreras i klubbens register. I samband med ansökan ska ett utdrag ur belastningsregistret i oöppnat kuvert tillhandahållas.

14 + 5 =