Ansökan till medlemskap

Fyll i denna ansökan ifall du är intresserad av medlemsskap i vår förening.

Ansökan kräver befintligt pistolskyttekort. Om du saknar pistolskyttekort så sök till Nybörjarkurs istället.

Vid ansökan ska referensperson anges till en för klubben känd person. Uppgifterna i blanketten kan registreras i klubbens register.

13 + 1 =