Ansökan till nybörjarkurs och medlemskap

Fyll i denna ansökan ifall du saknar pistolskyttekort och är intresserad av att börja med pistolskytte i vår förening.
Ifall du redan har ett pistolskyttekort så kan du istället göra en Medlemsansökan.

Vid ansökan ska referensperson anges till en för klubben känd person. De som söker till kursen behöver kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.

Nybörjarkurs

Jag försäkrar att ovanstående uppgifter är sanningsenliga

9 + 13 =