Resultat Håtunaleken 2022

Tack för en fantastisk dag ute på Norränge skjutbana!

Nedan är Resultatlistan bifogad