Vi behöver funktionärer till Håtunaleken - alla kan hjälpa till med något.

Ange vad du kan hjälpa till med och vilka tider du kan ställa upp.
Uppge ditt namn, telefonnummer och e-postadress - så kan samordnarna lättare få tag i dig.

Vi behöver några på plats redan tidigt. Det är mest att göra mellan 8 och 13.

Förberedelser görs även på torsdagen och fredagen innan tävlingen.

Vi behöver folk som gör lite av varje. T ex: café, markör, skrivare, skjutledare, parkeringen, vapenkontrollant.

Namn

E-post

Telefonnummer

Jag kan ställa upp från klockan:

Jag måste åka hem senast:

Jag kan hjälpa till med