Din Rubrik

Anmälan till nybörjarkurs

Ansökan om medlemskap

Vid anmälan/ansökan ska referensperson anges till en för klubben känd person.
De som söker medlemsskap behöver till styrelsen kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret - i obrutet kuvert.

Endast fullständiga anmälningar behandlas.

Inför en ny kurs (i slutet på september) ringer vi runt till de som kan ges plats i årets kurs.

För att antas till kursen behöver du vid första tillfället ta med dig ett utdrag ur belastningsregistret - i obrutet kuvert.

Ditt namn

Din e-post

Personnummer

Bostadsadress

Postadress

Telefon

Medborgarskap

Referensperson

Relation

Telefon

Tidigare erfarenhet av skytte

Orsak till att jag vill gå kursen / bli medlem